Kiinteistö Blog -

Sähköinen asunto-osakerekisteri tulee – mitä ASREK muuttaa?

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen yksi kärkihanke on julkisten palveluiden digitalisointi.  Tämän osana luodaan uusi rekisteri- ja palvelukokonaisuus ASREK, jossa voidaan rekisteröidä asunto-osakeyhtiöiden osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti sekä mahdollistaa uusien palvelujen kehittymistä. ASREK toteutetaan asiakaslähtöisesti: tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa asunto-osakeyhtiöt ja niiden osakkaat, jotka saavat kaikki tarvitsemansa rekisteripalvelut yhdestä paikasta,

ASREK:issa tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön hallintoon. ASREK-palvelun tarkoituksena on koota erilaisia tietoja ja palveluja asiakkaan kannalta yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi.

ASREK:in käytännön toteutuksesta vastaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Hankkeeseen liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön vetämässä työryhmässä, jossa ovat mukana Kiinteistöliiton ohella mm. oikeus-, työ- ja elinkeino-, ympäristö- ja valtiovarainministeriöt. Säädösmuutokset tulevat eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2018.

Vuoden 2019 alusta uusille perustettaville asunto-osakeyhtiöille ei enää paineta osakekirjoja vaan omistus ja hallintaoikeus merkitään sähköiseen rekisteriin. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden huoneisto-, osake- ja osakastiedot siirtyvät rekisteriin vaiheittain vuodesta 2019 alkaen. Suomen kaikkien noin 88 000 asunto-osakeyhtiön ja noin miljoonan osakehuoneiston tietojen arvioidaan olevan sähköisessä rekisterissä vuonna 2025.

Kirjoittaja Harri Hiltunen työskentelee toimitusjohtajana  Suomen Kiinteistöliitossa.

Tule kuulemaan aiheesta lisää tiistaina 26.9. klo 13.00 alkaen, Kiinteistö 2017 -messuille.