Kiinteistö Blog -

Sähköajoneuvot taloyhtiössä

Sähköajoneuvojen määrä kasvaa ja keskustelu latauspisteiden hankinnasta käy kuumana. Toistaiseksi latauspisteitä on taloyhtiöissä vielä vähän. Sähköajoneuvoja ladataan kuitenkin pääasiallisesti kotona, joten tarve latauspisteille on ilmeinen. Asia on ajankohtainen ja päätöksentekomenettely puhututtaa.

Kukaan ei halua maksaa naapurinsa sähköauton lataamisesta. Lataaminen voidaan kuitenkin järjestää siten, että lataussähkö veloitetaan mitatun kulutuksen mukaan sähköajoneuvon lataajalta itseltään. Ehdoton edellytys on, että lataaminen tulee aina järjestää taloyhtiössä siten, että se on turvallista.

Asiasta parhaillaan käytävää keskustelua hämmentää se, että latauspisteiden hankkimiseen on useita eri vaihtoehtoja ja myös monia erilaisia teknisiä ratkaisuja. Riippumatta siitä, mikä vaihtoehdoista on kyseessä, päätöstä tehtäessä tulee muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus ja ottaa huomioon yhtiön sähköverkon kunto ja kapasiteetti.

Jos autopaikat ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti taloyhtiön hallinnassa eikä sähköverkon kapasiteettia ja sähköliittymän kokoa tarvitse kasvattaa, päätös latauspisteiden hankkimisesta voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Toisin sanoen muutamien latauspisteiden hankinnasta päättämiseen riittää yli puolet annetuista äänistä yhtiökokouksessa. Kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden maksettavaksi vastikeperusteisesti. Yhtiö vuokraa hallinnassaan olevia autopaikkoja ja voi halutessaan määritellä korkeamman vuokran niille paikoille, joilla sähköajoneuvon lataaminen on mahdollista.

Jos latauspisteet halutaan asentaa kaikille yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille, on lähes varmaa, ettei yhtiön sähköverkko ja liittymäkoko riitä. Joudutaan pohtimaan sitä, mikä on tänä päivänä sellainen uudistus, jolla kiinteistö saatetaan vastaamaan ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia. Tulkinta on ollut, että jos sähköverkon kapasiteettia kasvatetaan vain siitä syystä, että kaikille autopaikoille saadaan latauspisteet, ei tätä vielä pidetä tavanomaisena uudistuksena. Tästä taas seuraa, että hankkeesta yhtiölle aiheutuvia kuluja voidaan periä yhtiövastikkeessa vain hankkeeseen suostuneilta osakkailta.

Jos autopaikat ovat osakashallinnassa, hallitus voi antaa yksittäiselle osakkaalle luvan asennuttaa latauspisteen autopaikalleen. Tällöin osakas maksaa itse sekä latauspisteen asennuksen että kunnossapidon. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta ja kapasiteetin rajallisuudesta seuraa, että ennen luvan antamista yhtiön tulee selvittää myös muiden osakkaiden halukkuus latauspisteiden asennuttamiseen. Yhtiön tulee myös valvoa, että latauspisteen asennus tehdään asianmukaisesti. Osakas maksaa kohtuullisen valvontakustannuksen.

Kirjoittaja Virpi Hienonen työskentelee Kiinteistöliitossa vanhempana lakiasiantuntijana.

Tervetuloa kuulemaan aiheesta lisää keskiviikkona 27.9. klo 9.30 alkaen Kiinteistö 2017 -messuille.