Kiinteistö Blog -

Asumisen turvallisuus muuttuvassa ympäristössä

Maailma muuttuu ja tekniikka kehittyy huimaa vauhtia, eikä kehityksen vauhti ei näytä hidastumisen merkkejä. Muutos ei ole väliaikaista, vaan tätä päivää ja tulevaisuutta. Ihminen ja kone tekevät asioita yhdessä myös tulevaisuudessa. Mutta moni asia on myös ennallaan: ihminen on edelleen keskiössä. Meidän oma toiminta, tekeminen tai tekemättä jättäminen, ratkaisee.

Asumisen turvallisuus rakentuu edelleenkin vanhojen tuttujen vaaranpaikkojen tunnistamisesta, ennaltaehkäisystä sekä niihin varautumisesta. Joka päivä sattuu noin 890 kotitapaturmaa, jotka aiheuttavat fyysisen vamman. Jokainen meistä loukkaantuu siis keskimäärin joka 17. vuosi kotitapaturmissa. Kaatumiset, kompastumiset ja liukastumiset ovat todennäköisin ja myös eniten henkilövahinkoja aiheuttava vaara myös kotona.

Tapaturmakuolleisuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa ja luku on lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon.

Pelastustoimen PRONTO tilastojen mukaan vuonna 2016 tulipaloja syttyi joka päivä yli 8 asuinkiinteistössä, joista noin puolet omakotitaloissa. Tulipalo koskettaa siis kymmeniä koteja päivittäin, vaikkei se omassa huoneistossa olisikaan.

Saman tilaston mukaan vain 35 %:ssa tulipaloissa tiedetään palovaroittimen toimineen. Palovaroittimen toiminta ja sen kyky havaita savua heikkenee ajan saatossa. Testiääni kertoo pariston toimivuudesta, mutta sen avulla ei voida varmistaa varoittimen kykyä aistia savua – tämän vuoksi palovaroitin on vaihdettava uuteen 5-10 vuoden välein.

Vain reilu 20 vuotta sitten meille kerrottiin, että internetissä voidaan katsoa tekstin lisäksi myös kuvia tai videopätkiä. Tänä päivänä internet on mukana ja käytettävissä jatkuvasti tietokoneella, tabletilla, matkapuhelimella sekä aina vain useammin myös kotiin ja asumiseen liittyvässä teknologiassa.

Teknologian kehittymistäkin tärkeämpää on, että sen käyttäjät osaavat hyödyntää sitä mahdollisimman tehokkaasti ja myös tunnistaa sen mahdolliset uhkat.

Perinteisesti turvallisuusvalistuksessa on opetettu, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä – sama totuus taitaa päteä myös teknologiaan.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuusasiantuntija Lauri Lehdon mukaan yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys tulee varmistaa ympäristön ja teknisen kehityksen keskellä. Kehittyvän ympäristön ja uusien haasteiden edessä myös palontorjunnan on pysyttävä ajan tasalla.

IoT, laitteistointegraatio, ennakoiva turvallisuus? Lauri Lehto pohtii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seminaarissa 26.9.2017 Kokoustamossa, onko kyse uusista mahdollisuuksista? Vai ovatko akuutimmat kysymykset ennemmin: kuinka ja miten vai missä ja milloin? Huomioidaanko kansalaisten osaaminen, tarpeet ja turvallisuus tarvittavalla tavalla ja uusilla näkökulmilla?

Teknisten ratkaisuiden ohella ihminen on ymmärrettävä osaksi turvallisuuden kokonaisuutta ja ympäristöä, jossa yhteisöllisyys ja varautuminen ovat tärkeässä osassa. Tekniikan kehittyminen ei tuo lisäarvoa asumiseen tai muuhunkaan toimintaan, ellei sitä osata käyttää tai ylläpitää.

Erilaisten muuttuvien uhkien keskellä asumisen turvallisuutta pohtivat niin isännöitsijät, taloyhtiöt kuin kiinteistön huollosta vastaavat. Jokaisella on oma roolinsa ja myös vastuu. On hyvä kuitenkin muistaa, että vahinkojen sattuessa on pieni lohtu, että syyllinen löytyy. Olennaisinta olisi tunnistaa vaarat ja estää vahinkojen syntyminen, sillä vain tunnistetut vaarat voidaan estää.

Kirjoittaja Ira Pasi työskentelee erityisasiantuntijana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:ssä.