Skip to content

Lakineuvonnassa usein kysytyt kysymykset

Lakineuvonnassa usein kysytyt kysymykset

 

Lakineuvonnassa esiintyy melko usein kysymys, miten kustannusvastuu jakautuu tilanteessa, jossa osakas on omasta aloitteestaan aloittanut kylpyhuoneremontin, jonka aikana kylpyhuoneen rakenteissa havaitaan taloyhtiön vastuulle kuuluva kosteusvaurio.

 

Käsittelen tässä asiaa siitä lähtökohdasta, että mitään varsinaisia vaurioita tai vikoja ei ole havaittu ennen osakkaan remontin aloittamista. Tältä osin on muistettava, että osakas vastaa lain mukaan kaikista ns. mukavuusremonttinsa kustannuksista, jollei remontin aikana ilmene yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa vauriota tai vikaa.

 

Taloyhtiö vastaa kunnossapitovastuunsa perusteella rakenteissa ilmenneiden vaurioiden ja vikojen korjaamisesta riippumatta siitä, miten vaurio tai vika on tullut ilmi. Jos osakkaan aloittaman remontin yhteydessä havaitaan yhtiön vastuulle kuuluvia vikoja, joista tietoisena yhtiö olisi joka tapauksessa ollut velvollinen ryhtymään korjaustoimiin, vastaa yhtiö tarvittavista korjauksista.

 

Mikäli osakas remonttinsa aikana havaitsee yhtiön vastuulla olevan vian tai vaurion, tulee hänen välittömästi keskeyttää työt ja antaa yhtiölle mahdollisuus tulla tarkastamaan tilanne. Osakkaalla ei ole automaattista oikeutta korvaukseen, jos hän vasta remontin valmistuttua ilmoittaa rakenteissa ilmenneestä yhtiön vastuulle kuuluneesta kosteusvauriosta. Osakkaan tulee siis myös omatoimisen remonttinsa aikana viivytyksettä ilmoittaa havaitsemastaan yhtiön vastuulle kuuluvasta viasta tai vauriosta.

 

Sen jälkeen, kun yhtiön edustaja on käynyt tarkastamassa ja toteamassa, että esim. rakenteessa on yhtiön vastuulle kuuluva vaurio, kannattaa yhtiön ja osakkaan sopia vaurion korjaamisesta sekä remontin loppuun saattamisesta. Yhtiöllä on kunnossapitovastuunsa nojalla velvollisuus korjata vaurio sekä ennallistaa tila perustasoon saakka, pintamateriaalit mukaan lukien.

 

Kun on kyse osakaslähtöisestä kylpyhuoneremontista, voi usein olla tarkoituksenmukaista sopia, että osakkaan urakoitsija suorittaa rakenteiden kuivaamisen ja korjaamisen, jonka jälkeen kylpyhuoneremonttia jatketaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, ja yhtiö korvaa osakkaalle rakenteiden korjaamisesta sekä vesieristeen asentamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset. Myös tältä osin vallitsee siis yleinen sopimusvapaus, eli siitä voidaan hyvin sopia, että osakas vastaa tässä tapauksessa pintamateriaalien kustannuksista alkuperäisen remonttisuunnitelmansa mukaisesti. Ellei sopimukseen päästä, on yhtiön lain mukaan korjattava vaurio ja ennallistettava kylpyhuone perustasoon saakka, pintamateriaalit mukaan lukien.

 

Kirjoittaja puhuu messujen Kiinteistö Arenalla keskiviikkona 11.10. klo 15.00 alkaen, joten tervetuloa kuulemaan lisää taloyhtiöitä puhuttavista lakiasioista!

 

Niklas Lindberg

lakimies, varatuomari

Kiinteistöliitto Uusimaa