Skip to content

Märkätilojen remontointi – mitä taloyhtiössä on huomioitava?

Märkätilojen remontointi – mitä taloyhtiössä on huomioitava?

Taloyhtiön haasteellisimpia tiloja remonttien osalta on märkätilat. Korjausneuvonnassa yksittäisistä rakennusosista erottuu selvästi erilaiset haasteet asuintalon märkätiloissa. Huoneistojen märkätiloissa, kuten kylpyhuone ja sauna, on paljon erilaisia rakenteita, talotekniikkaa sekä sisustusta. Rakenneosasta riippuen vastuu kunnossapidosta ja korjauksesta on joko taloyhtiöllä tai osakkaalla. Eri aikakausien rakenteet ja muuttuneet ohjeet teettävät haasteita vastuunjaossa taloyhtiön ja osakkaan kesken.

Taloyhtiössä hallituksen on hyvä pysähtyä pohtimaan märkätilasaneerauksia, kun talo saavuttaa noin 20 vuoden iän. Mielellään tämä on syytä tehdä ennen kuin ensimmäistäkään märkätilaa on tarve saneerata, tai viimeistään kun ensimmäinen osakasmuutostyöilmoitus märkätilan osalta tulee käsiteltäväksi. Pohdintaa helpottaa, kun hallitus teettää – viimeistään talon täyttäessä 20 vuotta – märkätilojen kuntokartoituksen niin kokonaiskunnon ja mahdollisen huoltotarpeen selvittämiseksi.

Osakasmuutostyönä märkätilan saneeraus

Osakasmuutostyössä osakkaalla on usein lähinnä halu parantaa oman asumisensa tasoa parantamalla märkätilan laatua rakenteellisesti, teknisesti tai esteettisesti. Osakasmuutostyön yhteydessä yleensä  uusitaan samalla vähintään (taloyhtiön vastuulle kuuluva) vedeneristys. Osakkaan remontissa taloyhtiö saa kunnossapitovastuulleen kuuluvan uuden rakenteen, jonka vuoksi on perusteltua, että taloyhtiö osallistuu vedeneristyksen uusimisen kustannuksiin siltä osin.

Taloyhtiön on kuitenkin hyvä olla perillä myös muusta tekniikan uusimistarpeesta, jonka voi toteuttaa märkätilan saneerauksen yhteydessä. Monissa vanhoissa märkätiloissa vedeneristyksen liitos lattiakaivoon ei ole mahdollista nykymääräysten mukaisesti tai lattiakaivoissa on jo havaittu muita ongelmia kuten puhkiruostumista. Tällaisessa tapauksessa monissa taloyhtiöissä on ohjeistettu lattiakaivon uusiminen taloyhtiön kustannuksella osakasmuutostyön yhteydessä.

Oman pohdintansa aiheuttaa myös kiinteistön vesi- ja viemäriputkistojen ikä ja kunto. Jos putkistojen keskimääräinen tekninen käyttöikä on jo lähestymässä loppuaan, on hyvä pohtia osakasmuutostyön yhteydessä myös sekä viemärien että käyttövesiputkien uusimista siten, ettei kyseisen märkätilan kohdalla ole enää tarvetta uusia niitä putkistosaneerauksen yhteydessä. Putkistojen uusiminen tapahtuu tietysti  taloyhtiön kustannuksella.

Koska edellä olevan perusteella useimmille herää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, niin poistan kysymysmerkin ”taloyhtiön haasteellisin tila” perästä!

 

 

Jari Halonen
Rakennustekninen asiantuntija
Kiinteistöliitto

Kirjoittaja puhuu messujen Kiinteistö Arenalla torstaina 12.10. klo 11.30 alkaen, joten tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta!