Skip to content

Uudet eettiset ohjeet edistävät isännöinnin vastuullisuutta

Teksti: Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isännöintiliitto

Uudet eettiset ohjeet edistävät isännöinnin vastuullisuutta

Isännöinnin uudet eettiset ohjeet nostavat isännöinnin rimaa sekä edistävät luottamusta alaan. Ohjeita tehdessä on pidetty isännöinnin asiakas ja konkreettisuus mielessä.

Pitkään valmistelussa olleet isännöinnin uudet eettiset ohjeet tulivat voimaan helmikuun alussa. Eettiset ohjeet luovat hyvän isännöinnin pelisäännöt. Muutoksilla tavoitellaan yhä avoimempaa ja vastuullisempaa isännöintiä.

Uudet eettiset ohjeet ovat aiempaa laajemmat ja yksityiskohtaisemmat. Keskeisimmät muutokset koskevat isännöintisopimusten avoimuutta, isännöinnin riippumattomuutta taloyhtiön hankinnoissa, palkkioiden läpinäkyvyyttä, sidonnaisuuksien ilmoittamista sekä alan keskinäistä kunnioitusta isännöinnin vaihtotilanteissa ja kilpailussa.

On tärkeää, että isännöintialalla säilyy liike­toiminta- ja sopimusvapaus. Samalla mekin tunnistamme, että lisäsääntelyä tarvitaan. Uusissa ohjeissa korostuvat ne asiat isännöinnin asiakassuhteissa, joissa luottamus ja tyytymättömyys ovat olleet herkimmillään. Ohjeilla pyritään konkretisoimaan aiempaa paremmin myös asiakkaille, mitä eettinen toiminta isännöinnissä oikeasti tarkoittaa.

Uusien ohjeiden mukaan isännöinnin on varmistettava, että asiakas on tietoinen isännöinnin eettisistä ohjeista. Ohjeet on myös liitettävä isännöintisopimuksiin, jotka tehdään ohjeiden voimaantulon jälkeen.

 

Ohjeet voi kokonaisuudessaan lukea Isännöintiliiton sivuilta mutta tässä pari tärkeää nostoa niistä:

Isännöinnin on oltava riippumatonta hankintaverkostosta.

Kaikki ymmärtävät, että hyvällä isännöinnillä on hyvä verkosto. Silloin löytyy nopeasti luotettava tekijä vaikkapa kiireelliseen kylppäriremonttiin. Mutta isännöinnillä ei saa olla sidonnaisuuksia, joista se hyötyy taloudellisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi maksunpalautuksia tai palkkioita.

Isännöinnin palkkioista ja hinnoitteluperusteista on kerrottava asiakkaalle selkeästi.

On tärkeää, että asiakas ymmärtää, mitä hän maksaa isännöinnistä. Siksi isännöinnin on jatkossa eriteltävä asiakkaalle vähintään kerran vuodessa perittyjen kiinteiden ja erillisveloitettavien palkkioiden määrät. Lisäksi hinnankorotuksille on saatava aidosti asiakkaan hyväksyntä, joko kirjallisesti tai hallituksen kokouksessa.

Kilpailijoita kohtaan on toimittava reilusti ja kunnioittavasti.

Kirjaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan tietojen panttaaminen ei ole sallittua isännöinnin vaihtotilanteissa, ja että markkinoinnissa kunnioitetaan kilpailijoita ja toimitaan asiallisesti.

Yhteydenottoon on vastattava sovitussa tai kohtuullisessa ajassa.

Tämä voi näyttää pieneltä jutulta, mutta asiakkaiden taholta suurimpia yksittäisiä tyytymättömyyttä aiheuttavia asioita on ollut se, että isännöitsijää ei saa kiinni. Siksi asia haluttiin kirjata erikseen ohjeisiin.

Tärkeimpänä ohjeena pidän kuitenkin sitä, että isännöinnin on oltava aktiivinen ja pidettävä huolta siitä, että asiakas tuntee tekemänsä sopimukset ja niiden sisällöt. Tapa on vapaa, kunhan isännöinti huolehtii, että asiakas on tietoinen tekemistään sopimuksista.

Teksti:

Mia Koro-Kanerva, toimitusjohtaja, Isännöintiliitto